Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o. | Javna naročila | Koncesije | Javno-zasebno partnerstvo | Revizija javnega naročanja

Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o. v okviru opravljanja odvetniškega poklica pravno svetuje, zastopa in zagovarja stranke pred sodišči, mednarodnimi in državnimi organi in institucijami, sestavlja listine in zastopa stranke v njihovih pravnih razmerjih.

Področja dela odvetniške pisarne so predvsem gospodarsko, civilno in upravno pravo, pisarna pa je posebej specializirana za vprašanja prava javnih naročil, prava koncesij, prava javno-zasebnega partnerstva, prava nepovratnih (evropskih) sredstev in prava lokalne samouprave.

Uspeh pisarne je bil zgrajen na temeljih kreativnosti, posluhu za potrebe strank, zaupnosti odnosa odvetnik - stranka in bogatem strokovnem znanju, pridobljenem z dolgoletnimi izkušnjami in delom na sodiščih ter ključnih položajih sistema javnega naročanja, javno-zasebnega partnerstva in lokalne samouprave.

Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o. je danes v Sloveniji poznana kot ena vodilnih pisarn na področju prava javnih naročil, prava koncesij in prava nepovratnih evropskih sredstev, ugled pa si je pridobila tudi pri sodelovanju pri pripravi številnih predlogov predpisov, študij in recenzij pravnih aktov. Pisarna sodeluje z domačimi in tujimi univerzami ter raziskovalnimi inštituti in zavodi. Njene stranke so številne domače in tuje gospodarske družbe in korporacije, prav tako pa svetuje tudi različnim subjektom javnega prava ter zastopa fizične in pravne osebe v sporih.

Pisarna deluje na dveh lokacijah, s sedežem v Ljubljani in podružnico na Kozini.

Uradne ure odvetniške pisarne Mužina, Žvipelj in partnerji so vsak petek, od 13.00 do 16.00 ure oz. po predhodnem dogovoru, in sicer na obeh lokacijah.

Ura odvetniškega svetovanja znaša, kolikor ni drugače dogovorjeno ali z zakonom predpisano, 175,00 € (+ 22% DDV).


Ob idejni pobudi in sodelovanju odvetnikov naše pisarne je nastala nova knjiga

UPRAVNE POGODBE

Urednik: doc. dr. Aleksij Mužina
Avtorji: as. Žiga Rejc, mag. Marko Žvipelj, doc. dr. Aleksij Mužina,
as. dr. Klemen Pohar, mag. Janez Tekavc, mag. Janja Ceglar
Avtor predgovora: izr. prof. dr. Marko Novak
Recenzenta: izr. prof. dr. Janez Čebulj, doc. dr. Luigi Varanelli
Izdala: MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana

»Ob pomanjkanju tovrstne literature na slovenskem pravnem knjižnem trgu sem prepričan, da bo pričujoče delo nepogrešljiv pripomoček za vsakogar, ki bo želel izpiliti svoje znanje na tem področju in tako uspešneje reševati praktične primere.«

(iz predgovora izr. prof. dr. Marka Novaka)

Povezava do predstavitvene strani knjige:

https://www.mlcljubljana.com/novo-knjiga-upravne-pogodbe/

 Sodelavci naše pisarne redno sodelujejo z:
Visoka šola za računovodstvoMLC Fakulteta za management in
pravo Ljubljana


Lex Locails 

PODROČJA DELAODVETNIKI IN SODELAVCIOBJAVE


* »Puščice ranijo manj hudo, če jih prej vidimo leteti«
Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o. - Vse pravice pridržane
Izdelava spletnih strani | Tagi: aleksij mužina, javna naročila, javno-zasebno partnerstvo, koncesije, revizija javnega naročanja
{joslang_select}